Browsing Tag

เปิดโรงไฟฟ้าขยะ

ACE จับมือจ.กระบี่ เปิดโรงไฟฟ้าขยะ ยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยว

ACE จับมือจังหวัดกระบี่ เดินหน้าเปิดโรงไฟฟ้าขยะชุมชนต้นแบบพลังงานสะอาดของโลก ตอบโจทย์ยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวระดับพรีเมี่ยม ตามแนวคิด KRABI Goes Green มั่นใจเหมาะเป็นโมเดลแก้ปัญหากำจัดขยะชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน…