Browsing Tag

เปิดโครงการ Care the Whale

เปิดโครงการ Care the Whale

นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อํานวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการ “ Care the Whale : Climate Action Collaboration @Ratchada District ” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคสังคม…