Browsing Tag

เปิดโครงการ “2B Care Privilege”

บีแอลเอ จับมือกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดโครงการ “2B Care Privilege”

กรุงเทพประกันชีวิต หรือ บีแอลเอ จับมือกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดโครงการ “2B Care Privilege” เพื่อมอบคุณภาพการบริการและสิทธิพิเศษเหนือระดับสำหรับลูกค้าของกรุงเทพประกันชีวิตและโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์…