Browsing Tag

เปิดโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์

คปภ.นำทัพประกันภัยขึ้นเหนือเปิดโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ “อุ่นอ๊กอุ่นใจ๋ เมื่อลำใยมีประกั๋นภัย”

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ “อุ่นอ๊กอุ่นใจ๋ เมื่อลำไยมีประกั๋นภัย” โดยมีนายดำรง จินะกาศ ประธานลำไยแปลงใหญ่แม่ทา กล่าวต้อนรับ…