Browsing Tag

เปิดโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ปี 2

เคทีซีเปิดโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ปี 2

เคทีซีร่วมกับเศรษฐเสถียรและโสตศึกษาฯ สานต่อโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ปี 2 ผลักดันเยาวชนพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยไม่มีขีดจำกัดเรื่องความบกพร่องทางร่างกาย ใช้แนวคิดการแบ่งปันความรู้แบบไตรภาค…