Browsing Tag

เปิดรับชำระค่าธรรมเนียม

กรุงไทยเปิดรับชำระค่าธรรมเนียมแรงงานต่างด้าวถึง 31 มีนาคมนี้

ธนาคารกรุงไทย อำนวยความสะดวกให้นายจ้าง ที่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ใบอนุญาตจะสิ้นสุดก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 30 มิถุนายน 2563…

กสิกรไทย – ทีแอลเอสคอนแทค เปิดรับชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าฝรั่งเศสและโปรตุเกส ผ่านบัตรฯ

นายปัญญา คงคาไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนายมาทิเยอ เบชู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีแอลเอสคอนแทค เอ็นเทอร์ไพร้ซ (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนที่ได้รับสิทธิจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส และสถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส…