Browsing Tag

เปิดบริการพรุ่งนี้ 8.00 น.

ออมสิน ปิดระบบลงทะเบียนเงินกู้ พร้อมเปิดบริการพรุ่งนี้ 8.00 น.

ออมสิน ปิดระบบลงทะเบียนเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ชั่วคราว คนสนใจเข้าเว็บไซต์ธนาคารจำนวนมากพร้อมกัน เร่งแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมเปิดพรุ่งนี้ 8.00 น. ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า…