Browsing Tag

เปิดตัวโครงการ BLA Happy Gift

กรุงเทพประกันชีวิต จับมือตาวิเศษ เปิดตัวโครงการ BLA Happy Gift…

ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ คุณเจนนิส ยังพิชิต​ กรรมการสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) แถลงข่าวเปิดโครงการ “BLA Happy Gift…