Browsing Tag

เปิดตัวฟิล์ม LiPore

“เอนซไปร์ อินดัสตรี” เปิดตัวฟิล์ม LiPore บรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์

ฟิล์ม LiPore (ไลพอร์) สิทธิบัตรล่าสุดจากการทุ่มเทค้นคว้าวิจัย โดย บริษัท เอนซไปร์ อินดัสตรี จำกัด จนได้ค้นพบ นวัตกรรมฟิล์มพลาสติกชนิดพิเศษที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนให้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ดร.เมธี เลิศตำหรับ…