Browsing Tag

เปลี่ยนแปลงสู่ทศวรรษใหม่

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จัดงาน “Agency Kick off เปลี่ยนแปลงสู่ทศวรรษใหม่”

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เข้าสู่ทศวรรษใหม่อย่างยิ่งใหญ่ จัดงานประชุมผู้บริหารตัวแทนทั่วประเทศ “Agency Kick off เปลี่ยนแปลงสู่ทศวรรษใหม่” ในปีแห่งการสรรหาตัวแทน 2020 The Great Recruiting Year มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,200 คน นำโดย ไบรอัน…