Browsing Tag

เปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน

“ทีเอ็มบี” มุ่งเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน พร้อมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี พร้อมด้วยอาสาสมัครทีเอ็มบี จัดกิจกรรมส่งมอบโครงการ  “พี่อาสาสอนน้องเพื่องานขายให้ยั่งยืน” แก่โรงเรียนโสตศึกษา จ.อุดรธานี โดยได้เข้าไปให้ความรู้และช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะพลู…