Browsing Tag

เบี้ยประกันชีวิตรับรวมติดลบ 3.27 %

ธุรกิจประกันชีวิตครึ่งแรกปี 63 เบี้ยประกันชีวิตรับรวมติดลบ 3.27 %  

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า 6 เดือนแรกปี 2563 (มกราคม – มิถุนายน) ธุรกิจประกันชีวิตมีผลงานเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 285,942.47ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 3.27 เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา…