Browsing Tag

เน้นใช้ดาต้าปล่อยสินเชื่อรวมเติบโต 4-6%

กสิกรไทยตั้งเป้าปี 63 เน้นใช้ดาต้าปล่อยสินเชื่อรวมเติบโต 4-6%

ธนาคารกสิกรไทยมองปี 2563 ปัจจัยท้าทายกดดันเศรษฐกิจไทยต่อเนื่อง เดินหน้าสร้างบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าทั้งชีวิตและธุรกิจ มุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุน และเพิ่มการปล่อยสินเชื่อรายย่อยด้วยการใช้ศักยภาพด้านการวิเคราะห์ข้อมูล…