Browsing Tag

เทเลเมติกส์

“นอสตร้า โลจิสติกส์” เปิดตัว “ เทเลเมติกส์” โซลูชันการขนส่งยุค 4.0

นอสตร้า โลจิสติกส์   เปิดตัว “นอสตร้า เทเลเมติกส์” โซลูชันใหม่ที่ใช้ IoT (Internet of Things) ในการเชื่อมต่อและสื่อสารกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งภายในรถที่เน้นเรื่องการตรวจสอบและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายในระหว่างการขับรถ  …