Browsing Tag

เทรนด์การแพทย์สมัยใหม่

กรุงไทยชี้ 3 เทรนด์การแพทย์สมัยใหม่ นำไทยสู่ Medical Hub เต็มรูปแบบ

ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย ชี้   “3 เทรนด์การแพทย์สมัยใหม่” หนุนไทยก้าวเข้าสู่การเป็น Medical Hub เต็มรูปแบบ ทั้งการแพทย์แม่นยำ เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ช่วยสร้างรายได้ให้อุตสาหกรรมการแพทย์…