Browsing Tag

เต็มรูปแบบ

OCEAN LIFE ไทยสมุทร จัดอัพเดทดิจิทัลเทรนด์ 2019 เตรียมพร้อมสู่การเป็นดิจิทัล อินชัวเร่อร์ เต็มรูปแบบ

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการเดินหน้าพัฒนาขีดความรู้ความสามารถให้ทุกคนเท่าทันโลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  …