Browsing Tag

เชิงกลยุทธ์

อลิอันซ์ ผนึก ศรีอยุธยา แคปปิตอล เดินหน้าขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในไทย

บริษัท อลิอันซ์ เยอรมนี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) ประสบความสำเร็จในการขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในประเทศไทย มั่นใจเป็นบริษัทประกันที่แข็งแกร่ง…