Browsing Tag

เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบอุบัติเหตุประกันภัยขนส่งสินค้า

วิริยะประกันภัย จัดติวเข้ม! เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบอุบัติเหตุประกันภัยขนส่งสินค้า

นายชิษณุศักดิ์ ผิวเกลี้ยง รักษาการผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนเขต 4 ฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (กรุงเทพฯ ด้านศูนย์) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม…