Browsing Tag

เจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม

ทิพยประกันภัยร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6…

คุณสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำคณะผู้บริหารและพนักงานทิพยประกันภัยภาคเหนือ ร่วมกับ พระเมธีวโรดม (ท่าน ว. วชิรเมธี) และหน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม…