Browsing Tag

เงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษ

ออมสิน จัดโปรโมชั่นเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษเพื่อ SMEs และ สตาร์ทอัพ ในงาน SMART SME EXPO 2019

ธนาคารออมสินเตรียมนำสินเชื่อเพื่อกลุ่ม SMEs และ ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพเสนอในงาน SMART SME EXPO 2019 ระหว่างวันที่ 4-7 ก.ค. 62 นี้ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ต่อปี ด้วยสินเชื่อ GSB SMEs Startup No.1 วงเงินกู้ 1-10 ล้านบาท และ สินเชื่อธุรกิจ GSB…