Browsing Tag

อ้างอิงสำหรับการประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย

สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย จัดสัมนา IBS ปรับปรุงระบบ IARs สำหรับทรัพย์สิน

สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย เผยแพร่ต้นทุนความเสียหายอ้างอิงสำหรับการประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท เลขาธิการ สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย กล่าวเปิดการสัมมนาเรื่อง…