Browsing Tag

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต – วิศวะมหิดล ขับเคลื่อนพัฒนาผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์

กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ปี…