Browsing Tag

อินฟินิธัส

กรุงไทยตั้งบริษัทร่วมทุน อินฟินิธัส รุกธุรกิจดิจิทัลรูปแบบใหม่

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้จัดตั้ง บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด (Infinitaas by Krungthai) ด้วยวิสัยทัศน์ Infinity as a Service …