Browsing Tag

อาสาสานฝันสอนน้อง

ทีเอ็มบี” อาสาสานฝันสอนน้องปั้นผลิตภัณฑ์ “ชะพลู” อุดรธานีสู่ตลาดเพื่องานขายให้ยั่งยืน

ด้วยความมุ่งมั่นของทีเอ็มบี ที่จะ “ให้คืน” กลับสู่สังคมอย่างยั่งยืนจากโครงการ ไฟ-ฟ้า(FAI-FAH)…