Browsing Tag

ออกมาตรการช่วยเหลือ

บริษัทกลาง ร่วมกับส.ประกันภัยวินาศภัยไทยและบริษัทประกันภัย…

ตามที่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ได้สรุปสถิติยอดรวมอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 7 วัน ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 เกิดอุบัติเหตุ รวม 2,365 ครั้ง…

‘กรุงศรี’ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจ ผู้ประกอบการรายย่อย และลูกค้าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)…

กรุงไทยออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบเหตุความรุนแรงที่โคราช

ธนาคารกรุงไทยออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนยกหนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่และเป็นลูกค้าของธนาคาร พร้อมมอบเงินให้กับครอบครัว จำนวน 200,000 บาท รวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือ และลดดอกเบี้ยกรณีบาดเจ็บ…

เมืองไทยประกันภัยออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบภัย จากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุล และพายุโซนร้อนคาจิกิ ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ภาคอีสาน…