Browsing Tag

ออกประกันภัย 3

BKI ออกประกันภัย 3 โรคกวนใจเพิ่มภัยโควิด รับมือโรคระบาดในปัจจุบัน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ออกกรมธรรม์ 3 โรคกวนใจเพิ่มภัยโควิด เพื่อให้ความคุ้มครองรับมือกับโรคระบาดต่างๆ ที่มาในช่วงฤดูฝน ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคที่มียุงเป็นพาหะ เช่น ไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา เป็นต้น และโรคมือ เท้า…