Browsing Tag

อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า

ทิพยประกันภัย เรียนรู้การฟื้นฟูพื้นที่ป่าและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า จังหวัดชัยภูมิ

ทิพยประกันภัยนำคณะครูอาจารย์ ร่วมโครงการ “ทิพย สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 8” เรียนรู้การฟื้นฟูพื้นที่ป่าและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า จังหวัดชัยภูมิ คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ดร.ดนัย…