Browsing Tag

อนึ่ง…ห่างกันมานาน โควิดจาง ร่วมสร้างบุญ

วิริยะประกันภัยสานสัมพันธ์สื่อมวลชน “อนึ่ง…ห่างกันมานาน โควิดจาง ร่วมสร้างบุญ”

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ และ  นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมวิริยะประกันภัย…