Browsing Tag

หุบกะพง

ทิพยประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี โครงการตามรอยพระราชา “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด…

โครงการตามรอยพระราชา “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา” ทิพยประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี และหน่วยงานต่างๆ นำคณะครูอาจารย์ร่วมเดินทางตามรอยพระราชา ถอดรหัสโครงการชั่งหัวมัน-หุบกะพง ต่อยอดสร้างนวัตกรรมพัฒนาเยาวชน…