Browsing Tag

หวังดันไทยสู่ ‘InsurTech Startup Hub’

‘คปภ.’ เปิดศูนย์ CIT รับยุคดิจิทัล หวังดันไทยสู่ ‘InsurTech Startup Hub’

คปภ. เปิดศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย (CIT) พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล รวมถึงตั้งเป้าขับเคลื่อนเทคโนโลยีด้านการประกันภัยให้กับประเทศในกลุ่ม CLMV และผลักดันประเทศไทยเป็น InsurTech Startup Hub เชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจ…