Browsing Tag

ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตร

ธนาคารกรุงเทพ จัดสัมมนา“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม”ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) โอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรในงานสัมมนา…