Browsing Tag

ส่งมอบสุขภาพดี

ไทยประกันชีวิต ส่งมอบสุขภาพดี จับมือ Thai Run จัด Running Workshop สอนเทคนิคการวิ่ง Exclusive…

ปัจจุบันการวิ่ง Virtual Run หรือการวิ่งในรูปแบบออนไลน์ เป็นเทรนด์ที่นิยมในกลุ่มของคนที่ชื่นชอบการวิ่งเพื่อสุขภาพมากขึ้น บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงร่วมกับพันธมิตร บริษัท ไทยดอทรัน จำกัด จัดกิจกรรมวิ่ง Virtual Run…