Browsing Tag

ส่งตัวแทน 125 คน

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ส่งตัวแทน 125 คนรับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี …

ดร.อุกฤษฏ์ ศรีดโรมนต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตัวแทน บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนของบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ หรือ TNQA (Thailand National Quality Awards) ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 …