Browsing Tag

ส่งกล่องเหลือใช้

ไปรษณีย์ไทย ชวนส่งกล่องเหลือใช้นำมาผลิตโต๊ะเก้าอี้ให้น้อง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เผยปริมาณการส่งกล่องพัสดุและซองเก่า  ในโครงการไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่อง/ซองเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ทะลุแล้วกว่า 10,000 กิโลกรัม  พร้อมชวนนำกล่องพัสดุ ซองกระดาษที่ได้จากเทศกาลช็อปออนไลน์ 9.9…