Browsing Tag

สูงสุดอันดับ 1ในกลุ่มองค์การมหาชนประจำปี 2563

อพท. ปลื้มผลประเมินคุณธรรม-โปร่งใส สูงสุดอันดับ 1ในกลุ่มองค์การมหาชนประจำปี 2563

ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)…