Browsing Tag

สิ่งที่สวยงาม

ทีเอ็มบี เดินหน้าสร้างสรรค์เยาวชนไทย จัดงาน FAI-FAH ART FEST 2019

ทีเอ็มบี เดินหน้าสร้างสรรค์เยาวชนไทยต่อเนื่อง จุดประกายโดยศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า พื้นที่สร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพเยาวชน เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกในสิ่งที่ชอบ จัดงาน “FAI-FAH ART FEST 2019 เด็กธรรมดา.....คือสิ่งที่สวยงาม”…