Browsing Tag

สำหรับเรือโดยสาร

ลงพื้นที่ให้ความรู้ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับเรือโดยสาร

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยนางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารสายงานวิชาการ (ที่ 2 จากขวา) ร่วมลงพื้นที่พบปะชาวบ้านในชุมชนตลาดน้ำบางคล้า เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ…