Browsing Tag

สำหรับบุคลากร

เมืองไทยประกันภัย MOU ก.สาธารณสุข โครงการประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรกว่า 1.4 ล้านคน

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข…