Browsing Tag

สำหรับกรมธรรม์ที่ใกล้ครบกำหนด

กรุงเทพประกันชีวิต จัดโครงการ Bridging Loan ให้สิทธิ์กู้เงินสำหรับกรมธรรม์ที่ใกล้ครบกำหนด…

กรุงเทพประกันชีวิต จัดโครงการความคุ้มครองต่อเนื่อง Bridging Loan มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตที่มีกรมธรรม์ที่ครบกำหนดสัญญาตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2563 ให้สามารถกู้เงินตามกรมธรรม์ได้ถึงร้อยละ 90 …