Browsing Tag

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนี MPI ส.ค.61 ขยายตัว 0.7% จากปีก่อน อุตฯน้ำตาลทรายโตกระจุย!

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ส.ค.61ขยายตัวร้อยละ 0.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing…