Browsing Tag

สร้างเครือข่าย

สสว. เสริมศักยภาพการค้าผู้ประกอบการ SMEs ไทย สร้างเครือข่าย ขยายโอกาสทางธุรกิจเพิ่ม 5 ประเทศ

สสว. ประสานความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ขยายโอกาสทางการค้าแก่ผู้ประกอบการไทย จัดเจราการค้าระหว่างประเทศไปยัง 5 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ฟิลิปปินส์ อินเดีย และ ราชอาณาจักรบาห์เรน…

บีโอไอเสริมศักยภาพนักลงทุนภาคเหนือสร้างเครือข่ายกับไต้หวัน

บีโอไอเชียงใหม่เตรียมนำคณะนักลงทุนไทยจากภาคเหนือ ไปศึกษาลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจ ผ่านกิจกรรม สำรวจศักยภาพการลงทุนและสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องมืออุปกรณ์และบริการทางการแพทย์ครบวงจร…