Browsing Tag

สร้างห้องน้ำ

เอ็ม เอส ไอ จี ร่วมสร้างห้องน้ำสุขสันต์

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยดร. สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ผู้อำนวยการอาวุโส ทรัพยากรมนุษย์และบริหารประสบการณ์ลูกค้า มอบเงินสนับสนุนสร้างห้องน้ำให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม จังหวัดชลบุรี จำนวน 70,000…