Browsing Tag

สร้างปรากฏการณ์ใหม่

กรุงไทยสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ขายพันธบัตร 200 ล้านบาท หมดใน 99 วินาที ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

ธนาคารกรุงไทยปลื้ม ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย ในการขายพันธบัตรผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่การซื้อขายพันธบัตรผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นครั้งแรกของประเทศไทย…