Browsing Tag

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ทิพยประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี จัดพิธี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช…

ทิพยประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี จัดพิธี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมมอบหนังสือให้กับโรงเรียน 19 โรงเรียน นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย…