Browsing Tag

สมาคมนิสิตเก่าจุฬา

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เปิดเวทีออนไลน์ “The Exclusive Online Forum” และ “Discussions for Society”…

สานต่อเกียรติภูมิจุฬาฯ คณะกรรมการดำเนินงานปิยมหาราชานุสรณ์ 2563 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) พร้อมเสิร์ฟความพิเศษต่อเนื่องตลอดเดือนตุลาคม สำหรับงาน “ปิยมหาราชานุสรณ์ 2563” เปิดเวทีออนไลน์ ‘เกียรติภูมิจุฬาฯ…

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จัดงาน “ปิยมหาราชานุสรณ์ 2563”  เชื่อม “เกียรติภูมิจุฬาฯ” สู่สังคมไทยยุค New…

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) พร้อมจัดงาน “ปิยมหาราชานุสรณ์ 2563” ชูปณิธานแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ภายใต้คอนเซปต์ “ก้าวสู่ปีที่ 104 ปี จุฬาฯ : เกียรติภูมิจุฬาฯ คือ เกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน” …