Browsing Tag

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดงาน “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปี 2563” 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปี 2563” โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ…