Browsing Tag

สนับสนุนงานสัมมนาวิชาการ THAIFA Convention 2020

อาคเนย์ สนับสนุนงานสัมมนาวิชาการ THAIFA Convention 2020…

อาคเนย์ สนับสนุนงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 14 “THAIFA Convention 2020” มุ่งหวังเสริมสร้างพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการทำงานให้กับตัวแทน งานนี้ได้รับเกียรติจากดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ…