Browsing Tag

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย

คปภ. ถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ย ชู 5 นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ไกล่เกลี่ย

คปภ. ถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ย ชู 5 นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ไกล่เกลี่ยพร้อมโชว์ผลงาน 3 ปียุติข้อพิพาทไปแล้วกว่า 600 เรื่อง ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานเปิด…