Browsing Tag

ศูนย์ฝึกอบรมฯ

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ทุ่มงบพัฒนาฝ่ายขายมืออาชีพ พร้อมขยายศูนย์ฝึกอบรมฯ…

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านประกันชีวิต และสุขภาพ ได้เพิ่มการลงทุนเพื่อมุ่งพัฒนาฝ่ายขายมืออาชีพ โดยได้เปิดสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาฝ่ายจัดจำหน่ายส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสาขาขอนแก่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้น…