Browsing Tag

วิ่งสู่ชัย(พัฒนา)

ไทยสมุทร สนับสนุนโครงการ Virtual Run วิ่งสู่ชัย(พัฒนา)

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดย คุณระวิน มุคขจี Assistant Vice President Marketing ฉลองครบรอบ 70 ปี OCEAN LIFE ไทยสมุทร ร่วมกับคุณภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิก มูลนิธิชัยพัฒนา และคุณประดิษฐ์ สมดังเจตน์ กรรมการผู้จัดการ…